Dit zijn onze huisgenoten

Het team van IP Maison bestaat uit drie ervaren Nederlands en Europees octrooigemachtigden, een patent Information specialist en een formalities officer.

Met alle facetten van het octrooisysteem zijn we ieder bedreven. Onze technische expertises overlappen gedeeltelijk, maar we vullen elkaar daarin ook aan. Dat stelt ons niet alleen in staat om gedurende vakanties of bij onverwachte omstandigheden elkaars praktijk waar te nemen, maar ook om de kwaliteit van onze diensten te verhogen door intercollegiaal overleg te voeren.

Daarnaast kunnen we u hierdoor schaalbare ondersteuning bieden wanneer er met plotselinge spoed een grote hoeveelheid werkzaamheden van ons verlangd worden.

U kunt met ieder van ons contact opnemen. Wanneer u contact met ons opneemt en zelf geen voorkeur hebt voor een bepaalde octrooigemachtigde kunnen we in gezamenlijk overleg bepalen wie u het best van dienst kan zijn.

Onze patent information specialist Suzanne Lanckohr is gespecialiseerd in het doorzoeken van octrooi- en andere publicaties. Tezamen met een van onze octrooigemachtigden kan zij u van dienst zijn voor het onderzoeken van de nieuwheid van een uitvinding voorafgaand aan het opstellen van een octrooiaanvrage, het bepalen van de octrooipositie van uw concurrenten, of het vergaren van belastende publicaties voor een oppositie of nietigheidsactie tegen een octrooi waarvan u hinder ondervindt.

Onze formalities officer Irene Krol handelt de formaliteiten af van de dossiers van alle octrooigemachtigden. Ze behandelt dagelijks onze inkomende poststukken, bewaakt onze deadlines, staat ons bij met facturatie en administratie en voert voorbereidende en afrondende werkzaamheden voor ons uit.

Marc van der Velden

Oprichter & eigenaar van IP Maison Nederlands Octrooigemachtigde European Patent Attorney
Lees verder

Irene Krol

Formalities Officer
Lees verder

Coen Willems

Oprichter & eigenaar van IP Maison Nederlands Octrooigemachtigde European Patent Attorney
Lees verder

Bram van Oeffelt

Oprichter & eigenaar van IP Maison Nederlands Octrooigemachtigde European Patent Attorney
Lees verder