Onze diensten

Wij zijn van huis uit gespecialiseerd in octrooien. Onze diensten strekken zich dan ook uit tot alles wat met octrooien te maken heeft: van binnen tot buitenland, van aanvraag tot verlening, van verdediging tot aanval: wij doen het.

Neem contact op

Octrooionderzoek

Allereerst kunnen we onderzoeken of er met kans van slagen octrooi aangevraagd kan worden op wat u ontwikkeld, ontworpen, of – in onze woorden – uitgevonden hebt. Over deze en onze verdere diensten op het gebied van octrooionderzoek leest u alles op de pagina “octrooionderzoek”.

Octrooi aanvragen

Octrooien kunnen we overal ter wereld voor u aanvragen. Binnen Europa zijn we daarvoor zelf gemachtigd, buiten Europa doen we dat in samenwerking met ons uitgebreide netwerk aan buitenlandse octrooigemachtigden. Vervolgens zorgen we dat de aangevraagde octrooien ook verleend worden. Dat doen we door middel van correspondentie met de octrooiverlenende instanties, en waar nodig door het voeren van hoorzittingen. Over hoe dat gaat leest u alles op de pagina “octrooi aanvragen”.

Geschillen

Soms is het hebben van een octrooi al voldoende afschrikwekkend om te voorkomen dat uw concurrent uw product of dienst kopieert. Soms is dat niet het geval. Dan zijn we er om uw octrooi te handhaven en zo uw concurrentiepositie te verdedigen.

Natuurlijk kan het ook zijn dat u met het octrooisysteem in aanraking komt omdat u beticht wordt of voorziet beticht te worden van inbreuk op een octrooi van een ander. Alles over handhaven van uw octrooien, en betwisten van de geldigheid van octrooien van concurrenten vindt u op de pagina “Geschillen: handhaven van octrooien en betwisten van inbreuk”.

Intellectueel eigendom strekt zich verder uit dan octrooien alleen. Ook het merkenrecht, modelrecht, auteursrecht en andere rechten vallen hieronder. Onze focus ligt op de octrooien, maar als uw situatie vraagt om een ander intellectueel eigendomsrecht zorgen wij dat u geholpen wordt, waar nodig door een van de specialisten uit ons netwerk.

Onze diensten

Octrooionderzoek

Lees verder

Octrooi aanvragen

Lees verder

Geschillen: handhaven van octrooien en betwisten van inbreuk

Lees verder