Octrooi
aanvragen

Een octrooi geeft de houder van dat octrooi een alleenrecht voor het produceren, aanbieden, verkopen, op voorraad hebben en toepassen van een bepaalde uitvinding. Naar keus kan dit recht onder licentie ook aan derden gegeven worden.

Doel van een octrooi

Een octrooi is niet nodig om zelf een product op de markt te mogen brengen, maar het doel ervan is om een concurrent iets te kunnen verbieden. Bij het opstellen van een octrooiaanvrage staat het antwoord op de vraag “Wat wilt u uw concurrent kunnen verbieden?” voor ons centraal.

Inhoud octrooiaanvrage

Het doel is één, de vraag wat er kan is twee. Wat er beschermd kan worden, wordt bepaald door wat er al bekend is op het gebied van de uitvinding. In octrooitermen heet dat de stand van de techniek.

Ten opzichte van die stand van de techniek moet een uitvinding nieuw en inventief zijn. Door vooraf te onderzoeken wat er bekend is op het gebied van de uitvinding kunnen we vaststellen of die uitvinding nieuw en inventief is.

Vervolgens kunnen we een aanvrage opstellen. Daarbij spelen er allerlei overwegingen mee. Hoe ruimer we de aanvrage opstellen, hoe breder de bescherming die mogelijk wordt geboden. Een bredere bescherming maakt echter  ook de kans groter dat de octrooiverlenende instantie van mening is dat de geclaimde uitvinding niet nieuw danwel niet inventief is. Een hele specifieke formulering maakt een verleningsprocedure eenvoudiger. Hierdoor geef je een concurrent echter misschien de gelegenheid om het octrooi te omzeilen, wat uiteraard ook voorkomen moet worden. Soms is een snelle verlening een doel, om direct inbreukmakers aan te kunnen spreken. Soms is het uitstellen van keuzes en/of kosten van belang. Zelfs onduidelijkheid scheppen in de markt door de mogelijkheden voor de uiteindelijke precieze beschermingsomvang van het octrooi zo lang mogelijk open te houden kan voor de aanvrager wel eens gunstig zijn. Wij houden met al die overwegingen rekening.

Buitenlandse octrooiaanvragen

Octrooi moet per land worden aangevraagd. In veel gevallen is het wenselijk om die keuze en de daarmee gemoeide kosten zo lang mogelijk uit te stellen. Daar kunnen we rekening mee houden bij het bepalen van een indieningsstrategie. We maken dan een keus voor het direct indienen van nationale aanvragen in verschillende landen, of juist voor een Europese of internationale aanvrage.

Wanneer er al concurrenten actief zijn, is een snel verleningsproces juist gewenst, omdat het voeren van een inbreukzaak vaak een verleend octrooi vereist. Ook hiervoor zijn er mogelijkheden. We kunnen verzoeken om de lopende procedures te versnellen en soms zelfs een verlening in een land afdwingen op basis van een verleend octrooi in een ander land.

Proces octrooiaanvrage

Voor wie er niet dagelijks mee bezig is, kunnen octrooiprocedures complexe materie zijn. Wij zijn erin thuis en regelen ze voor u. Door contact op te nemen met de examiners van de octrooiverlenende instanties als verleningen stroef verlopen zorgen we er ook voor dat ze zo efficiënt mogelijk verlopen. Dat kan schriftelijk of via een informeel interview of met een formele hoorzitting.

We vermoeien u niet met alle details, maar houden u wel op de hoogte. Zo presenteren we alle procedures in overzichtelijke flowcharts, waardoor u kunt zien waar we in de procedure zitten en welke stappen er nog komen. U ontvangt daarbij vooraf een inschatting in tijd en in kosten, zodat u altijd weet waar u aan toe bent.