Octrooionderzoek

De octrooidatabase is een openbare bron van kennis. Die kennis kan benut worden om inzicht te krijgen in de octrooiposities van concurrenten en in de mogelijkheden om eigen uitvindingen te octrooieren. Daarnaast kan die kennis gebruikt worden om te bepalen of een product ongehinderd op de markt gebracht kan worden.

Wij bieden verschillende onderzoeksdiensten aan om de data uit die octrooidatabase te benutten.

Nieuwheidsonderzoek

Om vast te stellen of het aanvragen van een octrooi zinvol is en om de aanvrage zo scherp mogelijk op te kunnen stellen is het van belang een goed beeld te hebben van de zogenoemde stand van de techniek.

Het zoeken naar die stand van de techniek en het vaststellen van het specifieke onderscheidende kenmerk bieden wij aan als nieuwheidsonderzoek. We zoeken daarbij in eerste instantie in de octrooidatabase naar het bestaan van de uitvinding en zo nodig aanvullend op het internet.

Vrijgaveonderzoek

Om een product of dienst ongehinderd op de markt te kunnen brengen, moet er achterhaald worden of er geen octrooirechten van derden op het betreffende product of de betreffende dienst rusten. Zo’n onderzoek wordt een vrijgaveonderzoek of freedom-to-operate onderzoek genoemd. In de regel is dit een uitvoerige opdracht, omdat van ieder aspect van het product of de dienst nagegaan kan worden of er rechten op rusten. Naar keus kan het onderzoek beperkt worden tot bepaalde technische aspecten, concurrenten en/of landen.

Octrooimonitor

Naast een incidentele zoekopdracht voor een bepaald product of bepaalde dienst kunnen we ook periodiek een update sturen voor een bepaalde zoekopdracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuwe octrooipublicaties met bepaalde trefwoorden of van een concurrent. Hiermee kunt u de ontwikkelingen op een bepaald gebied of van bepaalde partijen bijhouden. De wijzigingen in de octrooidatabase kunnen een aanleiding vormen om productontwikkeling richting te geven of om de geldigheid van de gevonden octrooien te betwisten.