Geschillen: handhaven van octrooien en betwisten van inbreuk

Soms is het hebben van een octrooi al voldoende afschrikwekkend om te voorkomen dat uw concurrent uw product of dienst kopieert. Soms is dat niet het geval.

Dan zijn we er om uw octrooi te handhaven en uw concurrentiepositie te verdedigen. Natuurlijk kan het ook zijn dat u beticht wordt of voorziet beticht te worden van inbreuk op een octrooi van een ander. Alles over het handhaven, verdedigen en betwisten van de geldigheid van octrooien vindt u hieronder.

Handhaven van een octrooi

Een octrooi vraagt u aan om te voorkomen dat uw uitvinding wordt nagemaakt. Hoewel u in Nederland en de rest van Europa niet verplicht bent op producten of op uw website te vermelden dat er octrooi is aangevraagd (patent pending) of verleend (patented) kan zo’n vermelding door zijn waarschuwende karakter een elementaire vorm van bescherming vormen.

Desondanks kan het voorkomen dat een concurrent een product of dienst op de markt brengt die door uw bedrijf is geoctrooieerd.

Zodra u dat vaststelt, bekijken wij of het aangetroffen product of de aangetroffen dienst inderdaad onder de beschermingsomvang van uw octrooi valt en dus inbreuk maakt. Is dat zo, dan stemmen we af welke actie we gaan ondernemen.

Dat kan uiteenlopen van het sturen van een waarschuwingsbrief tot het voeren van een rechtszaak. In het laatste geval laten we ons bijstaan door  een gespecialiseerde advocaat uit ons netwerk.

Betwisten van inbreuk

Natuurlijk kan het ook andersom voorkomen. Een concurrent is van mening dat u inbreuk maakt op zijn octrooi, of u ontdekt zelf – bijvoorbeeld omdat wij de octrooipublicaties van die concurrent voor u monitoren – dat er een octrooi of octrooiaanvrage is die mogelijk hinder kan gaan opleveren.

Wordt u van inbreuk beticht dan is het allereerst de vraag of die beschuldiging juist is. Dat gaan wij voor u na. Is dat inderdaad het geval dan kan het zinvol zijn om te bepalen of er om het betreffende octrooi heen gewerkt kan worden om verdere of toekomstige inbreuk te voorkomen.

Maar in reactie op de beschuldiging of los daarvan kunnen we ook nagaan of het mogelijk is om de geldigheid van het octrooi van de concurrent te betwisten.

Betwisten van de geldigheid van een octrooi van een concurrent

Als een concurrent u van octrooi-inbreuk beticht, is het raadzaam niet alleen na te gaan of uw product of dienst wel daadwerkelijk onder het octrooi in kwestie valt, maar ook of dat octrooi eigenlijk wel terecht verleend is. Zo niet, dan kan de geldigheid ervan betwist worden. Al naar gelang de situatie kan er een advies worden gevraagd aan het octrooicentrum, een rechtszaak aangespannen worden of een oppositieprocedure gestart worden.

Voor al deze procedures geldt dat ze niet alleen in reactie op een beschuldiging van inbreuk, maar ook proactief gevoerd kunnen worden. Soms is de aanval immers de beste verdediging.

Zo’n procedure kunnen wij bovendien in een aantal gevallen anoniem doorlopen zodat voorkomen wordt dat de octrooihouder er onnodig op geattendeerd wordt vanuit welke hoek er mogelijk inbreuk gemaakt wordt.

Wij hebben ruime ervaring in huis met het voeren van al deze procedures, zowel schriftelijk als in hoorzittingen.