Dit is Suzanne

Zij is onze preferred supplier op het gebied van alle werkzaamheden die het doorzoeken van octrooidatabases vergen.

Suzanne Lanckohr is onze preferred supplier op het gebied van alle werkzaamheden die het doorzoeken van octrooidatabases vergen. Ze kan bogen op meer dan twee decennia ervaring als patent information specialist. Met haar achtergrond in de Chemische technologie vervulde ze deze rol eerder intern bij DSM. Nadat ze in 2022 voor zichzelf begonnen is heeft ze zich ook bekwaam getoond op andere vakgebieden, zoals mechanica en elektrotechniek. Haar werkzaamheden voor IP Maison voert ze altijd uit tezamen met één van onze octrooigemachtigden.