Handhaven, verdedigen en aanvallen

Soms is het hebben van een octrooi al voldoende afschrikwekkend om te voorkomen dat uw concurrent uw product of dienst kopieert. Soms is dat niet het geval. Dan zijn we er om uw octrooi te handhaven en uw uitvinding te verdedigen. Natuurlijk kan het ook zijn dat u beticht wordt of voorziet beticht te worden van inbreuk op een octrooi van een ander. Alles over het handhaven, verdedigen en aanvallen van octrooien vindt u hieronder.

Handhaven van een aangevraagd octrooi

Een octrooi vraagt u aan om te voorkomen dat uw uitvinding wordt nagemaakt. Hoewel u in Nederland en de rest van Europa niet verplicht bent op producten of op je website te vermelden dat er octrooi is aangevraagd (patent pending) of verleend (patented) kan zo’n vermelding door zijn waarschuwende karakter een elementaire vorm van bescherming vormen.

Desondanks kan het voorkomen een concurrent een door uw bedrijf geoctrooieerde uitvinding op de markt brengt.

Zodra u dat vaststelt bekijken wij of het aangetroffen product of de aangetroffen dienst inderdaad onder de beschermingsomvang van uw octrooi valt en dus inbreuk maakt. Is dat zo dan stemmen we af welke actie we gaan ondernemen.

Dat kan uiteenlopen van het sturen van een waarschuwingsbrief tot het voeren van een rechtszaak. In het laatste geval laten we ons bijstaan door één van de in intellectueel eigendom gespecialiseerde advocaten uit ons netwerk.

Verdedigen tegen een octrooi van een concurrent

Natuurlijk kan het ook andersom voorkomen. Een concurrent is van mening dat u inbreuk maakt op zijn octrooi, of u ontdekt zelf – bijvoorbeeld omdat wij die concurrent voor u monitoren – dat er een octrooi of octrooiaanvrage is die mogelijk hinder kan gaan opleveren.

Wordt u van inbreuk beticht dan is het allereerst de vraag of die aantijging juist is. Dat gaan wij voor je na. Maar los daarvan kunnen we bekijken of we de geldigheid van het octrooi kunnen betwisten. Bijvoorbeeld omdat het geoctrooieerde al publiek bekend was voor het octrooi werd aangevraagd.

Blijkt dat zo te zijn dan kunnen we een nietigheidsprocedure tegen het octrooi opstarten, of in het geval van een recent verleend Europees octrooi: een zogenaamde oppositie voeren.

Daarnaast kan het zinvol zijn om te bepalen of er om het betreffende octrooi heen gewerkt kan worden.

Aanvallen van een octrooi van een concurrent

Er hoeft met het nietig laten verklaren van een octrooi niet gewacht te worden tot een concurrent u van octrooi-inbreuk beticht, dat kan ook proactief. Soms is de aanval immers de beste verdediging. Zo’n octrooi aanvallen kunnen wij bovendien anoniem doen zodat voorkomen wordt dat de octrooihouder er onnodig op geattendeerd wordt vanuit welke hoek er mogelijk inbreuk gemaakt wordt.

Wij hebben ruime ervaring in het voeren van al deze procedures, zowel schriftelijk als in hoorzittingen.